Меню
Меню
 • Начало
 • Общи условия при промоция

Общи условия при промоция

Общи условия на Промоцията “Купи повече, спести повече

 I. Предварителни разпоредби

 1.  Тези условия на Промоцията наречена: “Купи повече, спести повече” определят оперативните принципи, условията за ползване и обхвата на процедурата на рекламациите, правомощията на лицата, участващи в Промоцията, както и задълженията на Организатора (по-нататък "Условия на Промоцията").
 2. Организаторът на Промоцията “Купи повече, спести повече” е Джитекст ООД, ЕИК 201237812, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Черни връх №23, вх. Б, ет. 3, ап. 6, наричано по-долу за краткост "Организатор".
 3. Промоцията се води посредством интернет магазин fashion-gallery.bg (наричано по-долу за краткост: “Интернет Магазин”), достъпен на адрес URL: https://fashion-gallery.bg .
 4. В Промоцията могат да участват всички Клиенти, –изпълнили критериите за минимална стойност на поръчка, участваща в промоцията цитирани по-долу и стават участници в Промоцията (по-нататък също: "Участник на Промоцията”).

 II. Предмет на Промоцията и Общи условия за ползване на Промоцията

 1. Предмет на промоцията е възможността на „Участника в Промоцията“, при условията посочени в Общите условия на Промоцията да му се направи процентна отстъпка на всички продукти, добавени в кошницата, когато „Участника в промоцията“ изпълни критериите за минимална стойност на поръчка, участваща в промоцията.
 2. Промоцията включва всички продукти в интернет магазина (т.е. и продукти, чиято цена е била вече намалена преди Промоцията или посредством други ваучери, промоции, отстъпки, намаления или посредством други специални ценови или продуктови оферти).
 3. Общата минимална стойност на закупените Продукти (с включен ДДС), даваща правото за ползване на Отстъпката е в размер от:

        а) не по-малко от 10.00 лв. (с включен ДДС)  , без ограничение относно броя на закупените артикули,  приложима за общата стойност за закупениете продуктите в кошнищата, даващи му процентна отстъпка от 10 % (десет процента) на всички продукти в кошницата.

        б) минимум 60.01 лв. (с включен ДДС) , без ограничение на броя на закупените артикули приложима за общата стойност за закупениете продуктите в кошницата даващи му процентна отстъпка от 20 % (двадесет процента) на всички продукти в кошницата.

        в) минимум 120.01 лв. (с включен ДДС) , без ограничение на броя на закупените артикули приложима за общата стойност за закупениете продуктите в кошницата даващи му процентна отстъпка от 30 % (тридесет процента) на всички продукти в кошницата.

        г) минимум 240.01 лв. (с включен ДДС) , без ограничение на броя на закупените артикули приложима за общата стойност за закупениете продуктите в кошницата даващи му процентна отстъпка от 40 % (четиридесет процента) на всички продукти в кошницата.

 

 Предоставената отстъпка не е обвързана с единичната цена на закупените от участника артикули, а само и единствено с общия размер на закупените в срока и при условията на тази Промоция продукти, т.е. тя има смисъл на количествена отстъпка.    

 1. Промоцията обхваща периода от 00:00 часа на 21.01.2023. до 23.59 часа на 08.02.2023.
 2. Участието в Промоцията е доброволно и безплатно (т.е. закупуването на Продукти съгласно съответната Промоция не включва други допълнителни разходи от страна на Участника на Промоцията, с изключение на цените на Продуктите предмет на Промоцията, както и други разходи избрани от Клиента, включително тези за доставка).
 3. За да участвате в Промоцията, трябва да:

        а) се регистрирате в интернет магазина;

        б) прочетете и да приемете Условията на Промоцията “Купи повече, спести повече”;

        в) закупите стоки на стойност не по малко от посочените по-горе нива, без значение от броя на закупените артикули.

 1. Промоцията може да се комбинира с други промоции, отстъпки, намаления, промоционални кампании, специални ценови и продуктови оферти, които са в сила в Интернет магазина.
 2. Отстъпката се начислява от Общата стойност за закупените Продукти участващи в Промоцията.
 3. В срока на валидност на Промоцията, всеки Участник на Промоцията може да ползва Промоцията многократно.
 4. Признатата от Организатора в рамките на Промоцията Отстъпка, не може да бъде изплатена в брой или да бъде заменена на други разплащателни средства, както и не може да се прехвърля в полза на други лица.
 5. При закупуване на Продукти от Интернет Магазина в срока на тази Промоция, Потребителите има само правото, а не и задължението да ползват Отстъпката.
 6. В случай, че Участник в Промоцията реши да упражни законното си право на отказ от договора за покупка от разстояние за един или няколко (но не всички) закупени продукти в рамките на тази Промоция, ще се приложат следните условия за определяне на цената на върнатите продукти:

  а) при покупка на обща стойност над 10.00 лв и до 60 лв. включително, Участникът губи правото си на промоционалната отстъпка в размер на 10 %  (Десет процента) ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката падне под 10.00лв и същата ще бъде приспадната от стойността на върнатите от Участника продукти.

        б) при покупка на обща стойност над 60.00 лв и до 120 лв. включително, Участникът ще има право да ползва промоционална количествена отстъпка в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на закупените от него артикули, ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката не падне под 60.01лв., и Участникът ще има право да ползва промоционална количествена отстъпка в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност на закупените от него артикули, ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката не падне под 10.01лв. и същата ще бъде приспадната от стойността на върнатите от Участника продукти. Участникът губи правото си на всякаква промоционална отстъпка ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката падне под 10.00лв  и същата ще бъде приспадната от стойността на върнатите от Участника продукти.

        в) при покупка на обща стойност над 120.00 лв и до 240 лв. включително, Участникът ще има право да ползва промоционална количествена отстъпка в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на закупените от него артикули, ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката не падне под 120.01лв., и Участникът ще има право да ползва промоционална количествена отстъпка в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на закупените от него артикули, ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката не падне под 60.01лв. или  Участникът ще има право да ползва промоционална количествена отстъпка в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност на закупените от него артикули, ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката не падне под 10.01лв. и същата ще бъде приспадната от стойността на върнатите от Участника продукти. Участникът губи правото си на всякаква промоционална отстъпка ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката падне под 10.00лв  и същата ще бъде приспадната от стойността на върнатите от Участника продукти.

        г) при покупка на обща стойност над 240.00 лв., Участникът ще има право да ползва промоционална количествена отстъпка в размер на 40 % (четиридесет процента) от общата стойност на закупените от него артикули, ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката не падне под 240.01лв., и Участникът ще има право да ползва промоционална количествена отстъпка в размер на 30 % (тридесет процента) от общата стойност на закупените от него артикули, ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката не падне под 120.01 лв. или  Участникът ще има право да ползва промоционална количествена отстъпка в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на закупените от него артикули, ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката не падне под 60.01лв. или Участникът ще има право да ползва промоционална количествена отстъпка в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност на закупените от него артикули, ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката не падне под 10.01лв. и същата ще бъде приспадната от стойността на върнатите от Участника продукти. Участникът губи правото си на всякаква промоционална отстъпка ако с връщане на артикула/и общата стойност на поръчката падне под 10.00лв  и същата ще бъде приспадната от стойността на върнатите от Участника продукти.

 

III. Рекламации

 

 1. Всички рекламации, свързани с Промоцията, Участниците на Промоцията могат да заявяват по електронен път на адрес: [email protected] или с пощенска/куриерска пратка на следния адрес на Организатора Джитекст ООД, гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 141
 2. За да се ускори разглеждането на Рекламацията трябва да посочите името и фамилията на Участника на Промоцията, данни за контакт (например имейл адрес или телефонен номер), както и кратко описание на причините за подаване на Рекламацията.
 3. Рекламацията следва да се предяви в срока и при условията уредени в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
 4. Рекламациите се разглеждат и разрешават от Организатора на Промоцията, съгласно разпоредбите на Общите условия на Промоцията и разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
 5. В случай на основателна рекламация, при който Потребителят избере да получи обратно заплатената от него цена, то той получава ефективно заплатената от него цена за рекламирания продукт с вече приспадната отстъпка, без значение на общата стойност на направената от него покупка.

IV. Заключителни разпоредби

 1. Организаторът си запазва правото да променя Условията на Промоцията в случай на основателна причина за това, както следва:

        а) промяна в законовите разпоредби, определящи условията, правилата и организацията на Промоцията, засягащи взаимните права и задължения на Организатора и Участниците в Промоцията;

        б) промяна в начина на провеждане на Промоцията с оглед на технически или технологически причини;

        в) промяна на законовите разпоредби, регламентиращи продажбата на Продукти или предоставянето на електронни услуги от Организатора, които засягат взаимните им права и задължения, определени в договора, сключен между Клиента и Продавача или промяна в тълкуването на горепосочените разпоредби в резултат на съдебни решения, други решения, рекомендации и препоръки от страна на съответните в областта служби и органи;

        г) промяна на обхвата или предоставянето на услуги, за които се отнасят разпоредбите на Условията на Промоцията, чрез въвеждане на нови такива, промяна или преустановяване от страна на Продавача на вече съществуващи функции или услуги, свързани с тези Условия.

 1. При промяна в Условията на Промоцията, Организаторът ще предостави единен текст на Условията на Промоцията, който ще бъде публикуван на сайта на Интернет Магазина.
 2. Промените в Условията на Промоцията са валидни от момента, в който ясно са определени и добавени на сайта на Интернет Магазина.

 V.Съдебни спорове

1.Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0894 780180.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки